SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

IN MEMORIAM Jüri Roots

14. novembril 2019 lahkus meie hulgast emeriitdotsent Jüri Roots, kauaaegne Eesti Põllumajanduse Akadeemia arvutuskeskuse eestvedaja, hinnatud põllumajanduse majandusliku modelleerimise õppejõud ja teadlane, lugupeetud kolleeg.

Jüri Roots sündis 20. jaanuaril 1935. aastal. Ta on meenutanud, et kuna koolitööd erilisi raskusi ei valmistanud, kulus põhiline aeg spordile, milles ta jõudis välja ENSV koolinoorte kergejõustikukoondisse. 1953. aastal asus ta õppima Eesti Põllumajanduse Akadeemia mehhaniseerimisteaduskonnas. Oma akadeemilist karjääri Eesti Maaülikoolis alustas ta 1958. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia masinate remondi kateedris. Aastatel 1961-1964 oli Jüri Roots Moskvas K.A. Timirjazevi nimelise Põllumajanduse Akadeemia sihtaspirantuuris ning 1965. aastal kaitses ta kandidaaditöö tehnikateaduste kraadi saamiseks.

Alates 1966. aastast oli tema õppe- ja teadustöö seotud statistika, majandusküberneetika ja informaatikaga. Aastatel 1978-2000 oli ta majandusküberneetika ja informaatika kateedri ja õppetooli juht. Jüri Rootsi uurimistöö oli tihedalt seotud Eesti põllumajandusettevõtetele ja põllumajandusministeeriumile suunatud rakendusuuringutega. 1970-1980-ndatel aastatel oli tema töö tihedalt seotud Eesti Põllumajanduse Akadeemia arvutuskeskusega, mille suurarvutite abil loodi andmebaase ja tehti andmeanalüüse nii ülikooli vajadusteks kui ka tellimustööna majanditele. 1990‑ndatel aastatel liikus Jüri Rootsi uurimistöö fookus Eesti põllumajanduse arengu modelleerimisele ning suurarvutitelt personaalarvutitele üleminekuks vajalike tarkvaralahenduste loomisele.

Tema eestvedamisel koostati 2000. aastate algul mitu põllumajandussektori majandusliku arengu prognoosimise mudelit. Alates 2000. aastatest tegeles ta ka põllumajandussektori tootlikkuse ja efektiivsuse hindamiseks kasutatavate erinevate metoodikate ja algoritmide uurimisega.

Jüri Rootsi juhendamisel on kaitstud kaks majanduskandidaadi (aastatel 1978 ja 1987) ja üks doktorikraad (aastal 2005). Ta oli konsultant ja nõuandja statistiliste ja andmeanalüüsi meetodite osas paljudele majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorantidele ja magistrantidele.

Jüri Rootsi spordimehe hing avaldus ka tema akadeemilises innukuses ja töötahtes, mis ei raugenud ka kõrges vanuses. Alates 1963. aastast ilmus tal koos kaasautoritega 103 teaduspublikatsiooni, viimane neist 2019. aastal.

Jüri Roots pälvis 2003. aastal Eesti Põllumajandusülikooli teenetemedali, 2010. aastal Raefondi preemia ning 2011. aastal Põllumajandusministeeriumi hõbedase teenetemärgi.

Kolleegid Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis jäävad tänutundega mäletama Jüri Rootsi panust nii instituudi kui instituudi töötajate arengusse.