SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Tootearendus ja turundus

Ilmunud on tootearendust ja turundust käsitlev õppematerjal, mis valmis algselt 2019. aastal välisministeeriumi toetusel Moldova maapiirkonnas tegutsevatele ja seal alustavatele ettevõtjatele rumeeniakeelsena. Nüüd, pool aastat hiljem ilmus sama õpperaamat EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi toetusel eestikeelsena. Selle õppematerjali sihtgrupiks on tudengid ja kõik teised, kes igapäevaselt puutuvad kokku tootearenduse ja turundusega. Raamatu eesmärk on anda edasi tootearenduse ja toote turundamise kontseptsiooni väikeettevõtluses võimalikult lihtsas vormis. Vaatamata lähenemise lihtsusele jäeti paika kõik tootearenduse ja edasiste turundusvõtetega seotud põhitõed. Seepärast võib õppematerjalist leida üheaegselt nii teooriat kui ka käitumisjuhiseid ning Eesti tootjate tegevustest nopitud näiteid. Kõik ikka selleks, et lugeja näeks, milline kasutusväärtus on teoorial ja erinevatest juhtumitest saadud kogemustel ning tekitada lugejas ideid, mida oleks võimalik rakendada oma ettevõtmistes. Raamatu autoriteks on EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi turunduse lektorid Tiiu Ohvril ja Birgit Maasing.

Raamat on kättesaadav siit: https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/5562