SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Põllumees, anna teada, mis on Sinu huvid bioressursi väärindamisel!

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool ja Maaeluministeerium viivad läbi küsitlust, mille eesmärk on kaardistada põllumajandus- ja toidutootjate huvid bioressursi töötlemise ja/või väärindamise teemadel, sh huvi taimede- ja loomakasvatuse kõrvalsaadustest biogaasi/biometaani, väetiste jms toodete tootmise vastu.

Küsitlust viiakse läbi Interreg Läänemere programmi projekti “BalticBiomass4Value” (BB4V) raames, mille üheks väljundiks on 12 ärimudelit bioenergia ja biotoodete tootmise kohta, mis koondavad endas Läänemere piirkonna riikide head näited, kasutades sisendina reaalseid ettevõtete praktikaid. Käesoleva küsimustiku tulemusi kasutatakse sisendina huvirühmadele valminud ärimudelite tutvustamisel, võimaldades pakkuda suunitletumat lähenemist  ja keskenduda huvipakkuvatele teemadele.

Küsimustikule pääsed ligi SIIT.

Küsimustikule on võimalik vastata kuni 12. veebruarini. Hindame väga Teie kui praktikute arvamust, mistõttu palume leida küsimustele vastamiseks 10 minutit.

Projekti BB4V eesmärk on suurendada Läänemere piirkonna avaliku ja erasektori osapoolte keskkonnasäästlikku ja konkurentsivõimelist bioenergia tootmise võimekust ning uurida bioenergia tootmise kõrvalsaaduste kasutamisvõimalusi kõrge lisandväärtusega toodete tootmiseks.

Lisainfo: EPKK keskkonnavaldkonna juht Riina Maruštšak, riina@epkk.ee

 

https://epkk.ee/wp-content/uploads/2021/01/logo-300x88.png