SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Tunnustatud praktikasüsteem

Majandus- ja sotsiaalinstituudi kolm õppekava (Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõppekava); Ökonoomika ja ettevõtlus (magistriõppekava); Mjandusarvestus ja finantsjuhtimine (magistriõppekava)) osalesid Projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames elluviidava tegevuse „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“  kaudu praktikaprotsessi hindamisel 2021. aasta kevadel. Projekti eesmärgiks on ühtlustada koolide praktikaprotsessi toimivust läbi kooli enesehindamise ja välishindamise, tuginedes hindamiskriteeriumidele. Protsessis osalevad koolid saavad assessoritelt lõppraporti näol tagasiside, mis sisaldab kokkuvõtet praktikaprotsessi hindamisest, kooli ja selle praktikasüsteemi lühitutvustust, tugevusi ja parendusettepanekuid ning üldist kokkuvõtvat tagasisidet koolile.

Hindamiskülastus toimus 26.märtsil 2021.a.

Komisjoni otsus: Tunnustada kvaliteedimärgiga Eesti Maaülikooli ärinduse ja halduse õppekavagrupi praktikaprotsessi.