SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

In Memoriam Enn Plaan 06.06.1942-06.06.2021

Meie hulgast on lahkunud kauaaegne õppejõud ja hea kolleeg Enn Plaan.

Enn Plaan lõpetas 1969. aastal EPA põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskonna, 1988. aastal kaitses Läti Põllumajanduse Akadeemias majanduskandidaadi väitekirja, mis käsitles põllumajandusettevõtete transporditeenindamise ökonoomikat ja organiseerimist (jõusööda veo näitel) ning 1997. aastal kaitses Läti Põllumajanduse Akadeemias majandusteaduse doktori väitekirja, mis käsitles põllumajandustranspordi ökonoomikat, organiseerimist ja planeerimist (tsentraliseeritud jõusöödaveo näitel).

Enn Plaan oli aastatel 1969–1988 EPA põllumajanduse ökonoomika kateedri vanemõpetaja, aastatel 1988–1990 agraarökonoomika kateedri dotsendi kohusetäitja, aastatel 1990–1992 dotsent, aastatel 1992–1994 ettevõtluse õppetooli dotsent, aastatel 1994–1998 EPMÜ ühistegevuse instituudi juhataja ja ühtlasi agraarökonoomika ja turunduse instituudi dotsent, aastatel 1998–2000 EPMÜ õppeprorektor, professor, aastatel 2000–2007 EPMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi dotsent, aastatel 2007–2014 EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi agraarökonoomika ja turunduse osakonna lektor. Ta on õpetanud tootmise organiseerimist ja planeerimist, TTO-d, juhtimist, logistikat, põllumajanduslikku ettevõtlust.

2012. aastal autasustati Enn Plaani EMÜ teenetemedaliga.

Jääme Ennu meenutama sõbraliku ja huumorimeelse kolleegina, kellel oli ikka mingi tarkusetera käepärast võtta.