SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Direktori kohusetäitja 1. jaanuarist 2015.a.

Rektor määras 1. jaanuarist 2015.a. - 1. septembrini 2015.a.  Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori kohusetäitjaks teadur Ants-Hannes Viira (PhD).

Majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori valimistulemused

Rektori korraldus 4. detsember 2014 nr 1-9.RR/202

Stipendiumi konkursi  "Põllumees kui tippjuht" võitja selgunud

Iga-aastase konverentsi „Põllumees kui tippjuht“ korraldajad annavad alates 2013. aastast välja samanimelist stipendiumi. Konkursile võivad esitada oma taotluse kõik põllumajandussektoriga seotud juhtimisalase uurimustöö tegijad nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel. Stipendiumi suurus oli tänavu 700 eurot. Tänavuse stipendiumi pälvis Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis ettevõtluse ja ökonoomika eriala magistrand Maris Vardja uurimustöö eest teemal „Aastatel 2009-2012 pankrotistunud põllumajanduslike äriühingute pankrotiohu hindamine...

Ilmus uus raamat "Väiketootja tootearendusest"

Käsiraamatu "Väiketootja tootearendusest" autoriteks on tippkokk Indrek Kivisalu ja majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor Tiiu Ohvril. Raamatu kaks põhiplokki on pühendatud tootearenduse ja toote turunduse põhitõdedele. Lisaks saab lugeja ideid ka toidutoorme pakkumiseks toitlustusettevõttele. Iga ettevõtja suudab toodud näiteid eeskujuks võttes kujundada enda toote kontseptsiooni ja mõelda selle tarbijat köitvaks tooteks, millel on olemas teadlikult kujundatud konkurentsieelised.

Arvestusalaste üliõpilastööde konkursi võitjad selgunud

Majandus- ja sotsiaalinstituudi bakalaureuseõppe maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava üliõpilane Heiki Hanni võitis Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu ja  Eesti Raamatupidajate Kogu poolt korraldataval arvestusalaste üliõpilastööde konkursil lõpu- ja bakalaureustetööde kategoorias peavõidu teemal  „Õiglase väärtuse kontseptsiooni rakendamise hindamine – teoreetiline käsitlus“ Inno Kalbergi juhendamisel. Konkursile esitati kokku 31 tööd, mida hinnati lõpu- ja bakalaureusetööde ning magistri- ja doktoritö&ou...

Väitekirja kaitsmine

5. juunil kaitses Majandus- ja sotsiaalinstituudi teadur Ants-Hannes Viira väitekirja „Eesti põllumajanduse strukturaalne kohanemine – institutsionaalsete muutuste ja põllumajandusettevõtete kasvu, kahanemist ning tegevuse lõpetamist mõjutavate sotsiaalmajanduslike tegurite osa. Structural adjustment of Estonian agriculture – the role of institutional changes and socioeconomic factors of farm growth, decline and exit” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maamajanduse ökonoomika erialal.  Doktoritöö juhendajad: Prof. Rando Värnik ja Dr. Reet Põldaru Oponent: Dr. Minna Väre (MTT Economic Re...

Rahvusvaheline seminar  „Inter-university Experience in Implementing Study Programmes in Latvia and Estonia“

Esmaspäeval 9. juunil külastavad majandus- ja sotsiaalinstituuti Läti Põllumajandusülikooli majandus- ja sotsiaalarengu teaduskonna esindajad, et arutada rahvusvahelise õppe ja väliskoostööga seotud küsimusi. Kell 13 hakkab Kreutzwaldi 1a ruumis 033 ühisseminar:  „Inter-university Experience in Implementing Study Programmes in Latvia and Estonia“.  Seminaris võrreldakse kogemusi ja probleeme, mis seonduvad võõrkeelsete õppekavade ja välisüliõpilaste õpetamisega.

Õppeaine "Põllumajandusturundus"  raames viibisid üliõpilased õppereisil Põlvamaal

Majandus- ja sotsiaalinstituut koostöös maaeluvõrgustikuga korraldas 7. mail 2014 õppereisi õppeaine "Põllumajandusturundus" raames kuni 23 üliõpilasele ja nende juhendajale Põlvamaale kahte maamajandusettevõttesse (Kanepi aiand ja Mooste mõis) ning SA-sse Põlvamaa Arenduskeskus. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda ettevõtete tegevustega. Õppereisil osalesid Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor Tiiu Ohvril ning põllumajandusturunduse õppeaine tudengid ja Konstantin Mihhejev, Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo...

Tudengimess viib kokku ettevõtjad ja tudengid

Kolmapäeval, 9. aprillil toimus Eesti Maaülikooli Spordihoones (Tartu, Kreutzwaldi 3) info- ja teabemess „Tudeng ja ettevõtjad“. Messi korraldas Eesti Maaülikooli tudengite algatus MTÜ Tudengi tulevik.