SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Arvestusalaste üliõpilastööde konkursi võitjad selgunud

Majandus- ja sotsiaalinstituudi bakalaureuseõppe maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava üliõpilane Heiki Hanni võitis Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu ja  Eesti Raamatupidajate Kogu poolt korraldataval arvestusalaste üliõpilastööde konkursil lõpu- ja bakalaureustetööde kategoorias peavõidu teemal  „Õiglase väärtuse kontseptsiooni rakendamise hindamine – teoreetiline käsitlus“ Inno Kalbergi juhendamisel. Konkursile esitati kokku 31 tööd, mida hinnati lõpu- ja bakalaureusetööde ning magistri- ja doktoritö&ou...

Väitekirja kaitsmine

5. juunil kaitses Majandus- ja sotsiaalinstituudi teadur Ants-Hannes Viira väitekirja „Eesti põllumajanduse strukturaalne kohanemine – institutsionaalsete muutuste ja põllumajandusettevõtete kasvu, kahanemist ning tegevuse lõpetamist mõjutavate sotsiaalmajanduslike tegurite osa. Structural adjustment of Estonian agriculture – the role of institutional changes and socioeconomic factors of farm growth, decline and exit” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maamajanduse ökonoomika erialal.  Doktoritöö juhendajad: Prof. Rando Värnik ja Dr. Reet Põldaru Oponent: Dr. Minna Väre (MTT Economic Re...

Rahvusvaheline seminar  „Inter-university Experience in Implementing Study Programmes in Latvia and Estonia“

Esmaspäeval 9. juunil külastavad majandus- ja sotsiaalinstituuti Läti Põllumajandusülikooli majandus- ja sotsiaalarengu teaduskonna esindajad, et arutada rahvusvahelise õppe ja väliskoostööga seotud küsimusi. Kell 13 hakkab Kreutzwaldi 1a ruumis 033 ühisseminar:  „Inter-university Experience in Implementing Study Programmes in Latvia and Estonia“.  Seminaris võrreldakse kogemusi ja probleeme, mis seonduvad võõrkeelsete õppekavade ja välisüliõpilaste õpetamisega.

Õppeaine "Põllumajandusturundus"  raames viibisid üliõpilased õppereisil Põlvamaal

Majandus- ja sotsiaalinstituut koostöös maaeluvõrgustikuga korraldas 7. mail 2014 õppereisi õppeaine "Põllumajandusturundus" raames kuni 23 üliõpilasele ja nende juhendajale Põlvamaale kahte maamajandusettevõttesse (Kanepi aiand ja Mooste mõis) ning SA-sse Põlvamaa Arenduskeskus. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda ettevõtete tegevustega. Õppereisil osalesid Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor Tiiu Ohvril ning põllumajandusturunduse õppeaine tudengid ja Konstantin Mihhejev, Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo...

Tudengimess viib kokku ettevõtjad ja tudengid

Kolmapäeval, 9. aprillil toimus Eesti Maaülikooli Spordihoones (Tartu, Kreutzwaldi 3) info- ja teabemess „Tudeng ja ettevõtjad“. Messi korraldas Eesti Maaülikooli tudengite algatus MTÜ Tudengi tulevik.