SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Veebiseminar "Toidukadu ja -jäätmed toidutar

18. veebruaril toimus veebiseminar "Toidukadu ja -jäätmed toidutarneahelas" Ees...

Ants-Hannes Viira "Odava toidu võlu ja valu"

Instituudi direktor Ants-Hannes Viira selgitab oma arvamusloos odava toidu valu ja võlu. Vii...

Argo Moor: meie esivanemad ei käinud niisama jalutamas, nende käigud metsa olid alati asised

Evolutsioon on kuidagi niimoodi läinud, et oleme suhtlemisgeeniused, aga meie maailmatajumine o...

Uuring: põllumajandusettevõtted ei taju e-arvetes piisavalt lisandväärtust

Põllumajandusettevõtete infosüsteemid on valmis elektrooniliste arvete vahetamise...

Uuel valitsusel on vaja põllumajandusteaduse tuge

Ants-Hannes Viira tunnustab, et lahkuv valitus sai valmis maaelu arengukavaga, kuid selle eesmä...

LandCrediti  1000-eurone stipendium

Hea üliõpilane ja lõputöö juhendaja! LandCredit paneb välja 1000-eurose stipendiumi üliõpilastele, kel käsil finantsteemasid käsitlevated kursuse- või lõputööd. Välja antakse kuni 2 stipendiumi. Konkursile esitatav uurimistöö peab olema seotud põllumajanduse finantseerimisega (nt finantsteadlikkus, finantseeringu saamine, sektori finantseerimine, finantssüsteemi arengud jms). 1000 eurosest stipendiumist laekub üliõpilasele 750 eurot ja töö juhendajale 250 eurot. Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 1. juuni, kuid lõputöö teema...

Põllumees, anna teada, mis on Sinu huvid bioressursi väärindamisel!

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool ja Maaeluministeerium viivad läbi küsitlust, mille eesmärk on kaardistada põllumajandus- ja toidutootjate huvid bioressursi töötlemise ja/või väärindamise teemadel, sh huvi taimede- ja loomakasvatuse kõrvalsaadustest biogaasi/biometaani, väetiste jms toodete tootmise vastu. Küsitlust viiakse läbi Interreg Läänemere programmi projekti “BalticBiomass4Value” (BB4V) raames, mille üheks väljundiks on 12 ärimudelit bioenergia ja biotoodete tootmise kohta, mis koondavad endas Läänemere piirkonna riikide head näite...

Veebiseminar: kuidas vältida ja vähendada toidujäätmeid kaubanduses ja toiduainetetööstuses

Hollandi Saatkond Eestis koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ja Toidu...

Doktoritöö järeldused

21. detsembril 2020.a. kaitses Majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorant Helis Luik-Lindsaar fi...