SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Põllumees, anna teada, mis on Sinu huvid bioressursi väärindamisel!

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool ja Maaeluministeerium viivad läbi küsitlust, mille eesmärk on kaardistada põllumajandus- ja toidutootjate huvid bioressursi töötlemise ja/või väärindamise teemadel, sh huvi taimede- ja loomakasvatuse kõrvalsaadustest biogaasi/biometaani, väetiste jms toodete tootmise vastu. Küsitlust viiakse läbi Interreg Läänemere programmi projekti “BalticBiomass4Value” (BB4V) raames, mille üheks väljundiks on 12 ärimudelit bioenergia ja biotoodete tootmise kohta, mis koondavad endas Läänemere piirkonna riikide head näite...

Veebiseminar: kuidas vältida ja vähendada toidujäätmeid kaubanduses ja toiduainetetööstuses

Hollandi Saatkond Eestis koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ja Toidu...

Doktoritöö järeldused

21. detsembril 2020.a. kaitses Majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorant Helis Luik-Lindsaar fi...

Doktoritöö kaitsmine

Esmaspäeval, 21. detsembril 2020.a. kaitses Majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorant Helis Lui...

„Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi juhtimisel algas teadusuuring, milles anal&uu...

Teaduse populariseerimise auhind

Professor Rando Värnik, Liis Sinnot ja Taavi Kiisk pälvisid Eesti Maaülikooli teaduse...

Finantsseminar: Põllumajandussektori finantseerimine majandusliku ebakindluse olukorras

EPA2020 Finantsseminar: „Põllumajandussektori finantseerimine majandusliku ebakindluse ...

COVID-19 mõjud Eesti põllumajandus ja toidusektoris

Seminari pealkiri: Covid-19 mõjud Eesti põllumajandus- ja toidusektoris Koht: Aliise ...

Piimatootjate majanduslik tulemuslikkus - mõõtmine ja mõjutamine

Seminari pealkiri: Piimatootjate majanduslik tulemuslikkus – mõõtmine ja m&otild...