SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Uuel valitsusel on vaja põllumajandusteaduse tuge

Ants-Hannes Viira tunnustab, et lahkuv valitus sai valmis maaelu arengukavaga, kuid selle eesmä...

LandCrediti  1000-eurone stipendium

Hea üliõpilane ja lõputöö juhendaja! LandCredit paneb välja 1000-eurose stipendiumi üliõpilastele, kel käsil finantsteemasid käsitlevated kursuse- või lõputööd. Välja antakse kuni 2 stipendiumi. Konkursile esitatav uurimistöö peab olema seotud põllumajanduse finantseerimisega (nt finantsteadlikkus, finantseeringu saamine, sektori finantseerimine, finantssüsteemi arengud jms). 1000 eurosest stipendiumist laekub üliõpilasele 750 eurot ja töö juhendajale 250 eurot. Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 1. juuni, kuid lõputöö teema...

Põllumees, anna teada, mis on Sinu huvid bioressursi väärindamisel!

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool ja Maaeluministeerium viivad läbi küsitlust, mille eesmärk on kaardistada põllumajandus- ja toidutootjate huvid bioressursi töötlemise ja/või väärindamise teemadel, sh huvi taimede- ja loomakasvatuse kõrvalsaadustest biogaasi/biometaani, väetiste jms toodete tootmise vastu. Küsitlust viiakse läbi Interreg Läänemere programmi projekti “BalticBiomass4Value” (BB4V) raames, mille üheks väljundiks on 12 ärimudelit bioenergia ja biotoodete tootmise kohta, mis koondavad endas Läänemere piirkonna riikide head näite...

Veebiseminar: kuidas vältida ja vähendada toidujäätmeid kaubanduses ja toiduainetetööstuses

Hollandi Saatkond Eestis koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ja Toidu...

Doktoritöö järeldused

21. detsembril 2020.a. kaitses Majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorant Helis Luik-Lindsaar fi...

Doktoritöö kaitsmine

Esmaspäeval, 21. detsembril 2020.a. kaitses Majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorant Helis Lui...

„Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi juhtimisel algas teadusuuring, milles anal&uu...

Teaduse populariseerimise auhind

Professor Rando Värnik, Liis Sinnot ja Taavi Kiisk pälvisid Eesti Maaülikooli teaduse...

Finantsseminar: Põllumajandussektori finantseerimine majandusliku ebakindluse olukorras

EPA2020 Finantsseminar: „Põllumajandussektori finantseerimine majandusliku ebakindluse ...