Mentorite töökorraldus

  • Mentoreid tasustatakse ühtse ühikuhinna (tunnihinna) alusel – 4 kuu (16 nädalat) või 2 kuu eest (8 nädalat), 2,5 tundi nädalas ühele üliõpilasele või tiimile mentoriks olemise eest.
  • Mentorid on andmebaasis; kui leidub üliõpilane, kes nende teemal mentorlust vajab, siis räägitakse nendega läbi ja sõlmitakse konkreetse mentoriga leping selle üliõpilase/tiimi nõustamiseks. Mentorit tasutatakse ainult siis kui tal on konkreetne mentii selleks perioodiks.

Mentorid:

  • Mentoritele valmistatakse ette juhis, mis neilt oodatakse ja mis on nende ülesanded. Mentor arutab selle läbi esimentoriga.
  • Jälgivad protsessi – üliõpilasega tegevusplaani tegemine, kohtumiste dokumenteerimine.
  • Perioodi alguses (semestri algus) ja lõpus (semestri lõpp) sel perioodi aktiivsete mentorite ja esimentori omavaheline seminar/kokkusaamine info vahetamiseks, kogemuste jagamiseks ja lõpus olukorra hindamiseks.

 

Küsimuste korral võta ühendust: Jüri Lehtsaar - jyri.lehtsaar@emu.ee