Mentorluse põhimõtted

MENTOR

Mentor on tegutsev ettevõtja või kogenud akadeemiline töötaja, kes aitab üliõpilastel ja/või noorteadlastel leida toimivaid lahendusi oma äriidee rakendamisel tekkivatele probleemidele.

Mentori roll seisneb mentiide erinevate ettevõtlusega seotud probleemidele lahenduste leidmisele suunamises.  

Mentor aitab mentiil püstitada eesmärke ning aitab mentiid eesmärkidele jõudmiseks vajalike lahenduste leidmisel.

Mentor analüüsib koos mentiiga viimase probleemipüstitusi ning vajadusel suunab mentiid järgmiste eesmärkide püstitamisele ja saavutamisele.

Mentori poolt mentiide probleemidele lahenduste leidmine on suunav, mentor ei tee mentii eest otsuseid.

Mentori ja mentii vaheline mentorlussuhe vormistatakse kahe või nelja kuuliseks perioodiks mentorlepinguga ning mentortegevusi dokumenteeritakse.

 

MENTII

Mentiiks saab olla üliõpilane, üliõpilastiim või noorteadlane, kes soovib arendada oma äriidee toimivaks biomajanduslikuks ettevõtluseks.

Mentiil on võimalus kaardistada oma ettevõttega seotud väljakutsed ja probleemid ning esitada nende lühikirjeldus mentorile, saamaks mentoripoolset hinnangut ja suunavat abi probleemide lahendamiseks.            

Mentiil on konkreetne mentor, kuid probleemi iseloomust lähtuvalt on mentiil võimalus kasutada ka teiste EMÜ mentorvõrgustikus tegutsevate mentorite abi.

Kõikide mentorilt saadud suunavate juhiste või lahenduste kasutamise otsustamine lasub täielikult mentiil, lõppotsuste tegemisel mentorid ei osale.

Mentii ja mentori kohtumisi dokumenteeritakse, kuid konfidentsiaalset informatsiooni ei avalikustata.