Mentorluse protsess

  1. Üliõpilane (tiim) kohtub esimentoriga, et läbi arutada kus ta asub oma idee arendusel ja mis valdkonnas tal mentorit on vaja ja koos täidetakse küsimustik/kaardistus. (Kaardistus).
  2. Esimentor sobitab üliõpilase mentoriga (Sobitus).
  3. Mentor ja üliõpilane kohtuvad virtuaalselt/näost näkku ja arutavad koos läbi mentorluse tegevusplaani ja vormistavad selle (Tegevusplaan).
  4. Mentor ja üliõpilane kohtuvad regulaarselt (nt. üks kord nädalas 3 tundi) üliõpilase progressi hindamiseks ja mentorluse saamiseks. Kokkusaamised dokumenteeritakse – kuupäev, olukord, eesmärgid järgmiseks perioodiks. (Aktiivne töö).
  5. Perioodi lõpus täidavad nii mentor kui üliõpilane tagasiside küsimustiku hindamaks, kuhu nad jõudsid. (Tulemuste hindamine).