Mentorlusprogrammi teenused

 • Ideede valideerimine – esimentori juures toimub idee tutvustamine, selle tugevuste ja nõrkuste ning mentorprogrammi sobivuse hindamine, edasise nõustamisvajaduse kaardistamine.
 • Turu analüüs – turundusõppejõu juhendamisel ning vajadusel võrgustikust teisi mentoreid kaasates potentsiaalse turu, kliendisegmentide ja nende vajaduste analüüs. Võimalike müügimahtude hindamine.
 •  Ärimudeli arendamine – idee teostamise kõigi aspektide süsteemne käsitlemine ärimudeli lõuendi abil. Vajadusel kaasab esimentor kaasmentoritena erialaspetsialiste.
 • Tootearendus ja prototüüpimine – pakutava toote positsioneerimine, väärtuspakkumise ja toote füüsilise vormi disainimine. Kaasatakse turundusspetsialiste, valdkonna ettevõtjaid ja laborteenuseid.
 • Testimine turul – turundusspetsialistide ja ettevõtjate kaasabil toote müügipotentsiaali kontrollimine.
 • Tehnoloogia valik – ettevõtjate ja erialaspetsialistide abiga valitakse idee teostamiseks sobiv tootmistehnoloogia ning vajalikud seadmed.
 • Vajalike ressursside kaardistamine – tehnoloogiast ja planeeritavatest tegevusmahtudest lähtuvalt kõigi vajalike tootmissisendite kaardistamine ja nende saadavuse kontrollimine.
 • Investeeringute planeerimine – valitud tehnoloogiast ja ressurssidest lähtuvalt investeeringuvajaduse ja finantseerimisskeemide kavandamine. Idee teostatavuse hindamine koos rahandusspetsialistidega.
 • Tasuvuse hindamine – projekti tulude ja kulude ning projekti tasuvusnäitajate analüüs koos rahandusspetsialistidega.
 • Juriidiline nõustamine – teenust osutatakse idee rakendamise faasis alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad tuge äri-, töö- ja asjaõiguse teemadel.
 • Riskianalüüs – mentorid aitavad mentiidel läbi viia ettevõtlustegevuse käivitamisega seotud riskide hindamise ja kavandada meetmeid riskide maandamiseks.
 • Muud tugiteenused – alustaval ettevõtjal on võimalik saada nõustamist ja tugiteenuseid oma raamatupidamise korraldamiseks, aruandluse esitamiseks, personali- ja maksuküsimustes.