Äriideede konkurss 2016

I koht - Joel Jürgens  „BMX“ 

II koht - Terje Kaunissaar ja Õilme Võro „Intelligence in Sport“ 

III koht - Berta Mürk ja Toomas Truup „Oma toit“