Äriideede konkurss 2019

I koht - Helen Meier ja Jana Raudsepp "Rukkilille shot"
II koht - Maili Reimus ja Seila Peek "Loomateraapia"
III koht - Katti Rüütmann "Käsitöökaelarihmad"