Akadeemiline kalender 2020/2021. õa kevadsemestril lõpetavatele üliõpilastele

Avaldus lõpetamiseks (lõputöö)

Avaldus lõpetamiseks (bakalaureuseeksam)

24. september - 23. oktoober 2020

Avalduse esitamine magistritöö teema ja juhendaja kinnitamiseks

15. oktoober-
11. detsember 2020

Lõpetamiseks avalduse esitamine (lõputöö/bakalaureuseeksam )

22. veebruar 2021

Päevaõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on kooskõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

4. märts 2021

Päevaõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

4. märts 2021

Sessioonõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on koos­kõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

12. märts 2021

Sessioonõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

9. aprill 2021

Magistritööde eelkuulamiseks esitatavate tööde, mis on kooskõlastatud magistritöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

16. aprill 2021

Magistritööde eelkuulamine

27. aprill 2021

Magistriõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

7. mai 2021

Lõputöö teema muutmise avalduse esitamise tähtaeg

10. mai 2021 Bakalaureuseõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg
13. mai 2021

Magistritöö esitamise tähtaeg.

Üks magistritöö fail esitatakse elektrooniliselt PDF-vormingus Moodle õpikeskkonda (MS lõputööd), teine fail samasse keskkonda digitaalselt allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt (DigiDoc konteinerfail).

NB! Sama DigiDoc konteinerfail esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku. Vaata juhendit siit

14. mai 2021

Magistritööde retsensentide kinnitamise tähtaeg

21. mai 2021

Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise kaitsmiskomisjoni ees kaitseb magistritöö autor oma magistritööd

21. mai 2021 Bakalaureuseeksami konsultatsioon – toimub ainult siis, kui on tekkinud sisulisi küsimusi! Sisulised küsimused eksami teemade kohta esitada kirjalikult hiljemalt 11. maiks aadressil jaana.orin@emu.ee

24. mai 2021

Magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg

24. mai 2021

Bakalaureusetöö esitamise tähtaeg.

Üks bakalaureusetöö fail esitatakse elektrooniliselt PDF-vormingus Moodle õpikeskkonda (MS lõputööd), teine fail samasse keskkonda digitaalselt allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt (DigiDoc konteinerfail).

NB! NB! Sama DigiDoc konteinerfail esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku. Vaata juhendit siit

25. mai 2021

Bakalaureusetööde retsensentide kinnitamine

27.–28. mai 2021

Magistritööde kaitsmine

28. mai 2021 Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise komisjoni ees kaitseb bakalaureusetöö autor oma bakalaureusetööd
28.  mai 2021 Rahvusvahelise magistriõppekava „Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimise“ õppekava magistritööde esitamine
1.juuni 2021 kell 10.00 Bakalaureuseeksam
1. juuni 2021 Bakalaureusetööde retsensioonide  esitamise tähtaeg
4. juuni 2021 Rahvusvahelise magistriõppekava „Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimise“ õppekava magistritööde retsensioonide esitamine
3.-4. juuni 2021 Bakalaureusetööde kaitsmine
7. juuni 2021 Bakalaureuseeksami tulemuste avalikustamine ÕIS-is
9.-10. juuni 2021

Rahvusvahelise magistriõppekava „Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimise“ õppekava magistritööde kaitsmine

12. august 2021 Rahvusvahelise magistriõppekava „Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimise“ õppekava magistritööde esitamine
18. august 2021

Lõputööde esitamise tähtaeg.

Üks lõputöö fail esitatakse elektrooniliselt PDF-vormingus Moodle õpikeskkonda (MS lõputööd), teine fail samasse keskkonda digitaalselt allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt (DigiDoc konteinerfail).

NB! NB! Sama DigiDoc konteinerfail esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku. Vaata juhendit siit

19. august Rahvusvahelise magistriõppekava „Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimise“ õppekava magistritööde retsensioonide esitamine
24. august Lõputööde retsensioonide  esitamise tähtaeg eestikeelsetel õppekavadel
25. august

Rahvusvahelise magistriõppekava „Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimise“ õppekava magistritööde kaitsmine

27. august

Lõputööde kaitsmine õppekavadel

1. Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine
2. Ökonoomika ja ettevõtlus
3. Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

17. juuni 2021 kell 10.00 AKTUS