Autor

Seminari teema

Aeg

Slaidid

Tarmo Pilving Sotsiaalse ettevõtluse roll piirkondlikus arengus 31.10.2016  
Linas Stabingisega

Ärisimulatsiooniprogrammi kasutamise kogemused Leedu Aleksandras Stulginskise Ülikoolis

27.10.2016  

Dots. Maire Nurmet

Põllumajandusriskid ja -kindlustuse olukord ja väljakutsed Euroopa Liidu kontekstis

17.10.2016

 

Dr. Imre Fertö ja

Dr. Zoltan Bakucs

  • Impact of EU subsidies on the of rural areas in Hungary

  • Effects of agricultural subsidies and farm characteristics on income risk in Lithuanian dairy farms

  • Fragility of comparative advantage in the EU agriculture

06.10.2016

 

Elena Timofti

Moldova põllumajandusharidus ja põllumajanduse areng - senised arengud ja väljakused

21.09.2016

 

Tiina Vares
Raul Omel

Teaduslik-praktiline seminar „OECD tegevusest ning koostöövõimalustest Eesti teadlaskonna nalüüsivõimekuse tõstmisel“

  1. Ülevaade OECD töökorraldusest.
  2. Õppejõududele ja teadlastele suunatud OECD trükiste ja andmebaaside tutvustus.
  3. OECD töösuunad peamiselt põllumajanduses, samuti keskkonna, kalanduse ja kaubanduse valdkonnas.
  4. OECD teaduskoostöö vormid ja rakendusuuringute vajadus.
  5. Tootlikkuse hindamine Eesti põllumajanduses
19.09.2013  

Anu-Ell Visberg,
Viia Parts

Elektrooniline majandusaasta aruanne Eestis

14.03.2011

Slaidid

Helis Luik

Küüslaugu, porgandi ja kurgi mahetootmise tasuvus

07.03.2011

Slaidid

Risto Räisa

Eesti loomakasvatajate põhivaraga varustatus - tulemusi

25.01.2011

Slaidid

Anne Põder, Kersti Aro, Maret Prits, Mati Mõtte

Valgamaa LEADER tegevusgruppide arengukava koostamine

2.12.2010

Slaidid

Raul Omel, Helis Luik, Ants-Hannes Viira

Eesti piimatootjate efektiivsus enne ja pärast EL-ga liitumist

25.11.2010

Slaidid

Mati Mõtte

Meede 1.3 Nõuandeteenuste toetamine ja selle mõju

18.11.2010

Slaidid

Kaire Vahejõe, Helis Luik

Eesti marjakasvatajate konkurentsivõimet mõjutavad sotsiaalmajanduslikud aspektid" ning "Eesti marjakasvatussektori makro-ökonomeetriline mudel (maasika näitel)

11.11.2010

Slaidid

Timo Laur

E-ruralnet – E-õppe tugivõrgustiku loomine maaelu arendamiseks

28.10.2010

Slaidid

Jaana Prants

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 3.2 “Külade uuendamine ja arendamine” investeeringuobjektide kasulikkus ja vajalikkus maapiirkondades

21.10.2010

Slaidid

Leo Luks

EI kogemine nihilismi mõtlemises filosoofia ja kirjanduse ühtesulamisel

7.10.2010

Slaidid

Ants Viira

Põllumajandussektori mudeli loomine

17.05.2010

Slaidid

Ants Viira, Anne Põder, Rando Värnik

Põllumajandustootjate tootmisest loobumise kavatsusi mõjutavad tegurid

3.05.2010

Slaidid

Kersti Aro, Mati Mõtte, Toomas Kangur, Risto Räisa

MAK 2007-2013 noorte põllumajandustootjate (meede 1.2), mikropõllumajandustootjate (meede 1.4.1), loomakasvatustootjate (meede 1.4.2) investeeringutoetuste rakendamistulemused ja toetuse saajate finantsolukord ning mitmekesistamise meetme (3.1) ja külade arendamise meetme (3.2) rakendamistulemused

19.04.2010

Slaidid

Slaidid

Slaidid

Slaidid

Slaidid

Slaidid

Anne Põder

Eesti põllumajanduse, metsanduse ja loodushoiu maakasutuse mudeli loomine

12.04.2010

Slaidid

Jüri Krusealle, Timo Laur, Anne Põder, Rando Värnik

Strateegilise planeerimise abivahend maaettevõtjale

15.12.2009

Slaidid

Kersti Aro

MAK 2007-2013 meetme 1.6  taotlejate konkurentsivõime ja arenguperspektiivid

1.12.2009

 

Anne Põder, Ants-Hannes Viira, Rando Värnik

20 aastat üleminekut - Eesti põllumajanduse institutsionaalsed reformid ja tootmise kohanemine

17.11.2009

Slaidid

Mati Mõtte

EL liikmesriikide maaelu arengukavade võrdlused. Ühtekuuluvuspoliitika seosed maaelupoliitikaga.

3.11.2009

Slaidid
Slaidid

Raimond Tamm, Jüri Krusealle

Põllumajanduspoliitika raames avanevate võimaluste uurimine majandusliku ühistegevuse arendamiseks Eestis

25.05.2009

Slaidid

Ants Viira

Põllumajandussektori tüpoloogia loomine klasteranalüüsi meetodit kasutades

11.05.2009

Slaidid

Maire Nurme

Äririski ja krediidiriski hindamine põllumajanduses

27.04.2009

Slaidid

Argo Moor, Anne Põder, Leo Luks

Põllumajandustootjate valmisolek muutusteks ökoloogilise teadlikkuse, väärtushoiakute ja erinevate praktikate kaudu

13.04.2009

Slaidid

Jüri Roots

nformaatika olemusest – info töötlemisprotsesside arengust perioodil 500 miljonit aastat tagasi kuni 21. sajandi infoühiskonnani

30.03.2009

Slaidid

Rando Värnik

Maamajanduse mõiste defineerimine

16.03.2009

Slaidid

Juta Seilenthal, Ants Viira, Raul Omel, Rando Värnik

Eesti piimandussektori konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus majandussurutise tingimustes

02.03.2009

Slaidid

Inno Kalberg

Indikaatorid Maaelu Arengukava mõjude hindamiseks

16.02.2009

Slaidid

Rando Värnik

Piima omahinna arvutamine

 

Slaidid

Liis Oper

Päideroo kasvatamise majanduslik tasuvus

10.12.200

Slaidid

Raul Omel

Konkurentsivõime analüüs kodumaise ressursikulu metoodikaga

26.11.2008

Slaidid

Helis Luik

Teraviljakasvatajate tehnilise efektiivsuse hindamine Data Envelopment Analysis metoodikaga

29.10.2008

Slaidid

Raul Omel

Tootmisfunktsioon põllumajanduses

22.10.2008

 

Mati Sepp

Mudel AGMEMOD 2020

15.10.2008

 

Anne Põder

Väiketootjate tegevuse jätkamise otsuseid mõjutavad tegurid

1.10.2008

Slaidid

Tea Pärnik, Katri Kall, Ülle Roosmaa

Keskkonnakaitse majandushoovad

18.06.2008

Slaidid

Helis Luik, Liis Oper

Bioenergia

04.06.2008

Slaidid

Raul Omel, Rando Värnik

Konkurentsivõime

21.05.2008

Slaidid

Kaire Vahejõe

Marjakasvatusalase turuinfo uuring

14.05.2008

 

Ants Viira, Rando Värnik

ÜPP „tervisekontroll” ja põllumajandustootjate küsitlus

7.05.2008

Slaidid