2011

Tootjarühmade toetamine maaelu arengukava raames ja selle mõju põllumajandussektori konkurentsivõime kasvule
(Meede 1.9. Uuringu aruanne, 2011)

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.5 raames metsaühistu, metsaomaniku ja äriühingu vaheliste seoste analüüs ning alameetme 1.5.1 mõju ja investeeringute kasutamise efektiivsus
(Meede 1.5. Uuringu aruanne, 2011)

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 1.6 "Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine" toetust saanud ettevõtete konkurentsivõime ja arenguperspektiivid
(Meede 1.6. Uuringu aruanne, 2011)

Leader-meetme rakendamistulemuste analüüs 2011

Meetme 3.1 rakendamistulemuste analüüs (suurprojektid) 2011

Meetme 3.1 rakendamistulemuste analüüs (väikeprojektid) 2011

Meetme 3.2 rakendamistulemuste analüüs 2011

Meetme 3.2.2 rakendamistulemuste ülevaade 2011

Meetme 1.4.1 rakendamistulemuste analüüs 2011

Meetme 1.4.2 rakendamistulemuste analüüs 2011

Meetme 1.4.3 rakendamistulemuste analüüs 2011

Meetme 1.5.1 rakendamistulemuste analüüs 2011

Meetme 1.5.2 rakendamistulemuste analüüs 2011

Meetme 1.2 rakendamistulemuste analüüs 2011

Meetme 1.7.1 rakendamistulemuste ülevaade 2011

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur" toetust saanud maaparandusühistute ja nende liikmete analüüs
(Meede 1.8. Uuringu aruanne, 2011)

Meetme 1.8 rakendamistulemuste analüüs 2011

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur" toetuse saamise kriteeriumites majanduslike näitajate lisamise vajalikkuse väljaselgitamine ja kriteeriumite väljatöötamine
(Meede 1.8. Uuringu aruanne, 2011)

Eesti loomakasvatusettevõtjate põhivaraga varustatuse uuring
(Meede 1.4.2. Uuringu aruanne, 2011)