MS nõukogu

Majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu koosseis

Kinnitatud EMÜ rektori 29.08.2014 korraldusega nr 1-9.RR/136
Muudetud EMÜ rektori 26.02.2015 korraldusega nr 1-9.RR/43
Muudetud EMÜ rektori   9.11.2015 korraldusega nr 1-9.RR/157
Muudetud EMÜ rektori 31.03.2016 korraldusega nr 1-9.RR/74
Muudetud EMÜ rektori 30.09.2016 korraldusega nr 1-9.RR/166
Muudetud EMÜ rektori 23.08.2017 korraldusega nr 1-9.RR/136
Muudetud EMÜ rektori 10.09.2018 korraldusega nr 1-9.RR/176
Muudetud EMÜ rektori 08.10.2019 korraldusega nr 1-9.RR/141
Muudetud EMÜ rektori 08.10.2019 korraldusega nr 1-9.RR/161

 

Ametikohast tulenevalt
Ants-Hannes Viira - direktor (volituste tähtaeg kuni ametiaja lõpuni)

 

Instituudi esindajad
Rando Värnik - professor (volituste tähtaeg kuni 23.03.2022);
Reet Põldaru - dotsent (volituste tähtaeg kuni 23.03.2022);
Jüri Lehtsaar - dotsent (volituste tähtaeg kuni 23.03.2022);
Argo Moor - dotsent (volituste tähtaeg kuni 23.03.2022);
Anne Põder - teadur (volituste tähtaeg kuni 30.06.2022);
Ülle Roosmaa - lektor (volituste tähtaeg kuni 23.03.2022);
Katrin Lemslu- lektor (volituste tähtaeg kuni 23.03.2022);
Jüri Krusealle - külalisõppejõud (volituste tähtaeg kuni 30.09.2022);

Üliõpilaskonna esindajad

1.10. Laura Maria Mats - maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise bakalaureuseõpe, 2.a
(volituste tähtaeg kuni 31.08.2021);
1.11. Johanna Neemela - maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise bakalaureuseõpe, 2. a
(volituste tähtaeg kuni 31.08.2021);
1.12. Jelena Ariva - põllumajandus, doktoriõpe, 3. a. (volituste tähtaeg kuni 31.08.2021) ;

Direktori määratud
Roomet Sõrmus - Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja (volituste tähtaeg kuni direktori ametiaja lõpuni);
Jaanus Hämmal -  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori  asetäitja (volituste tähtaeg kuni direktori ametiaja lõpuni);
Raul Omel - majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor (volituste tähtaeg kuni direktori ametiaja lõpuni).