Eesti Agraarökonomistide AssotsiatsioonKreutzwaldi 1A, 51014 Tartu
e-post: Rando.Varnik@emu.ee
Tel. 7 31 3813, 527 4808
 
Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon (EAA) asutati 22. mail 1991. a. EAA põhikiri viidi vastavusse “Mittetulundusühingute ja nende liitude seadusega” 12. aprillil 1995. a.

EAA põhikirjaline eesmärk on agraarökonoomika ja –poliitika alaste teadmiste ja arusaamade levitamine ja tutvustamine, teaduslike ürituste ja praktiliste seminaride ning konkursside korraldamine.
 
Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele 10. augustist 1994. a. nr. 290 on Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon registreeritud ettevõtteregistris 12. juunil 1995. a registreerimisnumbriga 64823532.
Põhikirja täiendati ja kinnitati 18. veebruaril 1999. a EAA üldkoosolekul.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaart avati Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioonile eelnäidatud registreerimisnumbriga  vastavalt Tartu Linnakohtu otsusele 08. juunil 1999.a. (registrikood 80094009).