Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni juhatus

Rando Värnik, Dr (Econ)
President

Tel: 731 3813, ruum 039
Rando.Varnik@emu.ee

Jaana Prants, MA
Asepresident
Tel: 731 3072, ruum 044
Jaana.Prants@emu.ee
Viia Parts,  MSc
Laekur
Tel: 731 3043, ruum 024
Viia.Parts@emu.ee