Sündmused


september 2023

Sündmused puuduvad.

Agraarökonoomika aastakoosolek 2020

Kuidas edasi?

24.03.2020, Tartu
Eesti Maaülikooli aulas, Kreutzwaldi 1a.

Juba kaks aastat on põllumajanduse, toidusektori, kalanduse, maamajanduse ja biomajanduse valdkondades käinud aktiivne arengukavade ja strateegiate koostamine. Kui 2018. aasta agraarökonoomika aastakoosolekul küsisime „Kas kriis on lõppenud?“, siis 2020. aastal on fookuses küsimus „Kuidas edasi?“. Agraarökonoomika aastakoosoleku eesmärk on tuua kokku sektori ettevõtjad, poliitikakujundajad, teadlased ja analüütikud, et arutada võimalikke vastuseid sellele küsimusele nii majanduslikest kui sotsiaalsetest aspektidest.

10:00-10:30 Saabumine ja tervituskohv
10:30-10:40 Avasõnad, …
10:40-11:05 Marju Aamisepp, Põllumajandusuuringute Keskus, Põllumajandustootjate majandustulemused aastatel 2016-2018
11:05-11:30 Kristel Maidre, Maaeluministeerium, Toidutööstuste areng, põllumajandussaaduste ja toidukaupade väliskaubandus aastatel 2016-2019
11:30-11:55 Rando Värnik, Eesti Maaülikool, Millises seisus on ühistegevus põllumajandus- ja toidutootmisesektoris – tuleviku väljakutsed?
11:55-12:20 Mati Mõtte, Põllumajandusuuringute Keskus, Maapiirkonna ettevõtete investeeringuvajadused aastani 2027
12:20-13:15 Lõuna
13:15-13:40 Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool, Piima kokkuostuhinnamudeli roll piimandussektori arengu suunamisel
13:40-14:05 Jüri Lehtsaar, Eesti Maaülikool, Rahastamisprobleemid maamajanduses
14:05-14:30 Riina Maruštšak, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Mida toob Euroopa Liidu rohelepe kaasa Eesti põllumajandus- ja toidusektorile
14:30-15:00 Kohvipaus
15:00-15:25 Aare Kasemets, Maaeluministeerium; Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool, Õppetunnid põllumajanduse, kalanduse ja toidusektori arengukavade koostamisest ja hindamisest
15:25-16:30

Paneeldiskussioon: Eesti maamajandus aastal 2030 – põllumajanduse või biomajanduse keskne?

Arutlevad:

 

 

Aastakoosoleku toimumist rahastab Eesti Maaülikooli ASTRA projekt "Väärtusahelapõhine biomajandus" ja on osalejatele tasuta.
Lisainfo: Ants-Hannes Viira, ants.viira@emu.ee tel. 7313068

Päevakava

Agraarökonoomika aastakoosolek 2020

Kuidas edasi?

24.03.2020, Tartu
Eesti Maaülikooli aulas, Kreutzwaldi 1a.

Juba kaks aastat on põllumajanduse, toidusektori, kalanduse, maamajanduse ja biomajanduse valdkondades käinud aktiivne arengukavade ja strateegiate koostamine. Kui 2018. aasta agraarökonoomika aastakoosolekul küsisime „Kas kriis on lõppenud?“, siis 2020. aastal on fookuses küsimus „Kuidas edasi?“. Agraarökonoomika aastakoosoleku eesmärk on tuua kokku sektori ettevõtjad, poliitikakujundajad, teadlased ja analüütikud, et arutada võimalikke vastuseid sellele küsimusele nii majanduslikest kui sotsiaalsetest aspektidest.

10:00-10:30 Saabumine ja tervituskohv
10:30-10:40 Avasõnad, …
10:40-11:05 Marju Aamisepp, Põllumajandusuuringute Keskus, Põllumajandustootjate majandustulemused aastatel 2016-2018
11:05-11:30 Kristel Maidre, Maaeluministeerium, Toidutööstuste areng, põllumajandussaaduste ja toidukaupade väliskaubandus aastatel 2016-2019
11:30-11:55 Rando Värnik, Eesti Maaülikool, Millises seisus on ühistegevus põllumajandus- ja toidutootmisesektoris – tuleviku väljakutsed?
11:55-12:20 Mati Mõtte, Põllumajandusuuringute Keskus, Maapiirkonna ettevõtete investeeringuvajadused aastani 2027
12:20-13:15 Lõuna
13:15-13:40 Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool, Piima kokkuostuhinnamudeli roll piimandussektori arengu suunamisel
13:40-14:05 Jüri Lehtsaar, Eesti Maaülikool, Rahastamisprobleemid maamajanduses
14:05-14:30 Riina Maruštšak, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Mida toob Euroopa Liidu rohelepe kaasa Eesti põllumajandus- ja toidusektorile
14:30-15:00 Kohvipaus
15:00-15:25 Aare Kasemets, Maaeluministeerium; Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool, Õppetunnid põllumajanduse, kalanduse ja toidusektori arengukavade koostamisest ja hindamisest
15:25-16:30

Paneeldiskussioon: Eesti maamajandus aastal 2030 – põllumajanduse või biomajanduse keskne?

Arutlevad:

 

 

Aastakoosoleku toimumist rahastab Eesti Maaülikooli ASTRA projekt "Väärtusahelapõhine biomajandus" ja on osalejatele tasuta.
Lisainfo: Ants-Hannes Viira, ants.viira@emu.ee tel. 7313068