Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudil tähistas 2019. aastal oma 50. aastapäeva.
Selle sündmuse raames toimus 4. oktoobril 2019 kaks suuremat üritust.
Liitu vilistlaste listiga
  • Vilistlaskonverents « Maamajandus Seob Inimesi – MSI 50 »
  • Vilistlaste kokkutulek Mileedi Lillemajas (vt pilte SIIT), kus osales ligi 130 majandus- ja sotsiaalinstituudi vilistlast.
Kaante vahele on saanud ka viie aastakümne tegevuslugu (420 lk), mis on kirja pandud ülevaate andmiseks meie vilistlastele, praegustele õppijatele, tulevastele tudengitele. Raamatusse on lisatud töötajate meenutused ja põnevad mälestuskillud möödunud aegadest. Vilistlased kajastavad oma õpinguaastaid, vahvaid seiku ülikooliaegadest ja seltsielust ning meenutavad oma kunagisi õppejõude.
Raamatut ilmestavad fotod õppetööst, konverentsidest, lõpuaktustest, töötajaskonnast ning nende tegevustest erinevatel ajajärkudel. Raamatu lõpus on vilistlaste nimekiri lõpetatud eriala ja lõpetamise aasta järgi.
 
Piduliku sündmuse jaoks valmis ka juubelimärk
.
 

Raamatu või märgi tellimiseks saata kiri
Mall.Erman@emu.ee või
helistada 731 3014.

Raamatu hind 20 eurot

Juubelimärgi hind 15 eurot

Postiga saatmisel lisandub postikulu.